Nästa typ av båt som vi ska ta en närmare titt på är den renodlade motorbåten. Motorbåten kan komma i många olika former och variationer, men det de alla har gemensamt är att de endast kan föras fram med hjälp av en motor. Det finns också en slags hybrid mellan motorbåtar och segelbåtar, som kallas motorseglare. Detta är primärt en motorbåt, men som också har kapacitet att föras fram med segel, även om det inte är det primära drivmedlet. Detta är dock inte att klassas som en motorbåt.

Motorbåtar kan vara allting från små, små fritidsbåtar till riktigt stora lyxjakter. Även jakter är faktiskt en typ av motorbåtar, precis som segeljakter är en typ av segelbåtar. Det handlar egentligen bara om vilken storlek båten har, och för enkelhetens skull är det bäst att faktiskt alltid bedöma båtarna enligt de två behändiga kategorierna segelbåtar och motorbåtar.

Så, vad kan man mer säga om motorbåtar? Vissa av dem finns med kojplatser och övernattningsmöjligheter, vissa av dem är utrustade med både kök, toalett och dusch, medan andra inte ens går att gå ner i. Det finns helt enkelt fler varianter än vad det går att lista!