De flesta känner till att våra hav trafikeras av en hel del lastfartyg, men det är långt ifrån alla som har koll på vilka olika typer som finns. Att lastfartygen fraktar gods av olika slag är inte svårt att räkna ut. De vanligaste typerna av lastfartyg är containerfartyg, tankfartyg och bulklastfartyg. Därutöver finns det också fartyg som transporterar bilar, lastbilar och dylikt. Tankfartygen fraktar främst olja, gas och kemikalier men också flytande livsmedel och vatten. Ett bulklastfartyg däremot fraktar lasten i skrovet och kallas ofta torrlastfartyg. Här fraktar man främst spannmål, cement och malm.

Containerfartyg

De fartyg som ofta syns på nyheter, i filmer eller tv-serier är containerfartyg. Av någon anledning lockar deras enorma storlek och det som containrarna eventuellt kan innehålla till en hel del spekulationer. Vanligtvis är det skräckfilmer, actionrullar och thrillers som dominerar genren med filmer som Contraband, Captain Phillps och Hum. När två enorma lastfartyg krockar ger det naturligtvis upphov till dramatiska bilder som kablas ut över nyhetsredaktioner världen över. Det är förhållandevis trångt i några av världens mest trafikerade hamnar och det gäller att ha is i magen när man styr gigantiska fartyg med miljardlaster ombord. I Karachi i Pakistan krockade två containerfartyg 2018 och 21 containrar med fabriksnya bilar hamnade i vattnet. Har du själv något som behöver fraktas kan du kontakta Fraktus som sysslar med klimatsmart frakt såväl nationellt som internationellt.

Vinddrivna fraktfartyg

Lastfartygen anklagas ofta för att vara miljöbovar med sina enorma utsläpp, men nya uppfinningar är på gång som troligen kommer att revolutionera hela branschen. Det svenska rederiet Wallenius samarbetar nämligen med KTH och SSPA för att ta fram fraktfartyg som drivs med segel istället för olja. Experimentet gäller bilfraktfartyg som skulle ta sig fram över haven med hjälp av vindkraft. Dessa tankar kan överföras till andra typer av lastfartyg och få ner de koldioxidutsläpp som de stora fraktfartygen står för markant.

Lifta med lastfartyg

Om du kan tänka dig en annorlunda semester är det faktiskt möjligt att åka med som passagerare på lastfartyg. På detta sätt kan man få uppleva länder och hamnar som man normalt sätt aldrig skulle kunna besöka. Det finns förmedlingar online där man kan söka på olika destinationer och avgångar. Fenomenet är fortfarande ganska nytt och det går att själv kontakta ett rederi och höra sig för om man kan få åka med. Det gäller dock att inte vara till besvär för personalen ombord som är där för att arbeta. Lastfartyg som har satt upp sig på listor för att även ta med passagerare har anledning att se till att bekvämligheten hålls på en acceptabel nivå. Hytterna är relativt små och mattiderna är fasta. Det finns inte så mycket att sysselsätta sig med mer än att promenera på däck så det gäller att ta med en bok eller två samt vara beredd på att både resväg och restider kan förändras.