Sedan tidernas begynnelse har människan fascinerats av möjligheten att ta sig ut till havs. Och historiskt sett har det förstås inte heller bara varit en nöjesrelaterad och rogivande önskan, utan också ett sätt att både hitta mat och försörja sig på. För att inte tala om transportmöjligheterna! Ja, det är faktiskt tack vare båtar som man har lyckats utforska jorden i den stora utsträckning vi faktiskt har idag, och trots att vi idag primärt färdas luftburet, i alla fall för att upptäcka nya delar av världen, så skulle vi mycket sannolikt aldrig ha kommit så långt om det inte vore för båtarna.

Innan flygplanet uppfanns var vi verkligen beroende av sjötrafiken på ett ännu större vis. Om vi ville ta oss någonstans – till andra länder eller världsdelar – var vi förstås väldigt ofta beroende av båtar. När våra handelssystem började bli internationella och världsomspännande var det också båtarna som började frakta varorna. Hur tror du egentligen att vi började frakta hem kryddor från Asien, och hur tror du att vi först upptäckte Amerika? Med båtar såklart!

Idag är båten och dess många diversifierade användningsområden en stor självklarhet för oss och i vår vardag, men det har inte alltid varit så. Det fanns en tid då båtar var förknippade med stor lyx, framförallt fritidsbåtar, alltså båtar ägda och förvaltade av privatpersoner som en hobby eller ett intresse. Även om båtägande fortfarande kan vara, och ofta är, en mycket kostsam historia, så finns det faktiskt gott om billigare alternativ för den båtsugne individen med en lite tunnare plånbok. För trots att några av världens mest extravaganta fordon är vräkiga segelbåtar och motordrivna lyxjakter av olika svulstiga slag, så ska du inte låta dig skrämmas bort från tanken att infria den där drömmen om att skaffa en alldeles egen båt.

Det finns många olika typer av båtar idag, och vissa lämpar sig bättre än andra som fritidsbåt. Vissa är enbart utformade och konstruerade för att frakta varor, medan andra primärt är till för att frakta stora mängder passagerare. Vissa är byggda för att klara av att röra sig i kalla och isbelagda klimat, medan andra är gjorda med material som ska klara många långa timmar av starkt solsken. Så oavsett vilka fysiska omständigheter som råder där du har en dröm om att äga en båt, så finns det säkerligen en modell som passar just dig.

Innan du bestämmer dig för vilken typ av båt som bäst passar dina behov och önskemål kan det förstås vara bra att läsa på lite om vilka sorters båtar som faktiskt finns där ute. För precis som inför alla lite större inköp, är det även i detta sammanhang väldigt viktigt att ha koll på hur marknaden ser ut.